1572 yılında Lehistan Kralı II. Sigismund’un varissiz ölümüyle, Polonya tahtı için çekişme başlamıştı. Ruslar’ın buraya asker sevketmesi üzerine Osmanlı İmparatorluğu harekete geçti.

Klasik Osmanlı siyasetine göre Lehistan, Avusturya ve Rusya’ya karşı tampon bölge olarak görülüyordu. Lehistan tahtına Osmanlı aleyhtarı biri geçerse Eflak, Boğdan ve Erdel tehdit altına girebilirdi. Osmanlı yönetimi Leh beylerinden birisinin seçilmesini istiyordu. Ancak Fransa’nın da olaya müdahil olması ve Henry de Valois’i aday göstermesi üzerine, Sokollu Mehmed Paşa onu destekledi.

Sokollu’nun Leh beylerine ve piskoposlarına tavsiyesiyle Henry, Lehistan Kralı seçildi. Böylece Leh tahtına Osmanlı taraftarı siyaset izleyecek biri çıkmıştı. Henry’nin Fransa tahtına geçmesi üzerine Lehistan yine başsız kaldı. Bunun üzerine Sokollu, buraya tekrar Osmanlı taraftarı birini seçtirmek için harekete geçti. Avusturya ve Rusya hükümdarlarının kendilerini Leh Kralı seçtirmesi istenmiyordu. Leh soylularının bir kısmı, Osmanlı’nın tavsiye edeceği kişiyi kral seçeceklerini belirttiler.

Bunun üzerine Sokollu, kendilerine kral olarak Erdel veya İsveç Kralı’nı seçmelerini tavsiye etti. Avusturya ile Rusya’nın aleyhinde de faaliyete geçti. Bir süre hangisinin Leh Kralı olacağını düşünen Sokollu, sonunda Erdel voyvodası Bathory’de karar kıldı ve onu seçtirdi. Böylece Osmanlılar Lehistan’ın hamisi olmuşlardı.