Osman Gazi'nin ölüm tarihi konusunda anlaşmazlık vardır. Tarihçilerin bir kısmı Osman Gazi'yi 1324'te Bursa'nın fethinden önce ölmüş olarak gösterirken, bir kısmı da 1326'da Bursa'nın fethinden sonra öldüğü kanaatindedirler. Yaptığı araştırmalarla ilk dönem Osmanlı tarihini aydınlatan Halil İnalcık, Osman Gazi'nin 1324 yılında öldüğü fikrindedir.