Sırp Patrikhanesi 1219 yılında İstanbul’daki Rum Patrikhanesi’nden ayrılarak bağımsız olmuştu. Fatih Sultan Mehmed 1459’da Sırbistan’ın fethini tamamlayınca Sırp Patrikhanesi’ni kapattı ve kiliseleri ile cemaatini Ohri’deki Bulgar kilisesine bağladı. Bu durum 1557’ye kadar devam etti.

1557’de Sokollu Mehmed Paşa, Sırp kilisesini İpek’te tekrar açtırdı ve başına da kardeşi Makarije’yi patrik olarak tayin etti. Sırp patrikliğinin bu bağımsız dönemi 1766’ya kadar sürdü. Sırp patrikliğinin müstakil olarak kurulması, Sırplar’ın, Helen kültürü altında ezilmesini önlemiştir.