Osmanlı İmparatorluğu, Kıbrıs seferi sırasında cephenin genişlememesi için Avusturya ve İran ile ilişkilerini iyi tutmak için çaba gösterdi. Venedik, Osmanlılar’ın donanmayı hazırlamasından, kendi üzerine bir sefer hazırlığına giriştiğinden şüphelenmekteydi. 13 Ekim 1569 gecesi Venedik’teki barut deposu infilak etti ve çıkan yangın tersaneye de zarar verdi.

Batılı tarihçiler bu hadiseyi Türk casus teşkilatının bir eseri olarak gösterirler. Venedikliler, Türkler’in hazırlıklarının kendi üzerlerine olduğunu anlayınca, papanın aracılığı ile müttefik bulmak için harekete geçtiler. Alman İmparatoru Maksimilyan, Avusturya’nın Osmanlılar’la sulh içerisinde olmasından dolayı ittifaka yanaşmadı. Fransa ise Osmanlı
İmparatorluğu’yla olan ticari ilişkileri yüzünden Haçlı ittifakına katılmayıp, ayrıca Venedik’in aleyhine çalışıp, Alman prensliklerinin ittifaka katılmasını önledi.

Venedik’le ittifaka sadece İspanya ve Papalık katıldı. Malta şövalyeleri ile bazı İtalyan prenslikleri de müttefikleri desteklediler. Osmanlı yönetimi, bu ittifakı haber alınca Bosna Eyaleti’nin güney sancaklarını tahkim ettirip, donanmadaki gemi miktarını artırdı. Savaş ilan edilmeden Venedik’e bir elçi gönderildi. Osmanlı elçisi Kubad Çavuş, Kıbrıs ve
Dalmaçya kıyılarında meydana gelen korsan saldırılarından devletinin şikayetini dile getirerek, sulhun devamı için Kıbrıs’ın kendilerine verilmesini istedi.

Venedik senatosunun bu talebi reddetmesi üzerine iki devlet arasındaki barış bozuldu. Kıbrıs’ın fethi için Lala Mustafa Paşa serdar, Piyale Paşa ise donanma komutanı tayin edildi. Sefer için görevlendirilen 300 civarında gemi ile 60 bin asker, 1570 yılında üç grup halinde Kıbrıs üzerine hareket etti. Osmanlı kuvvetleri müttefik donanması adaya yardıma yetişmeden Kıbrıs’a çıkmıştı.