Kıbrıslı Rumlar, adada bulunan Türkler’in din değiştirmiş Rumlar olduğu iddiasını zaman zaman tekrarlarlar. Ancak yapılan tarihi araştırmalar Kıbrıs’taki Türkler’in fethin hemen ardından Anadolu’dan getirilerek yerleştirilen Türkler'in torunları olduğunu göstermektedir. Osmanlı fetihlerinde, ilk dönemlerden itibaren fethin akabinde o bölgeye Türk nüfus getirilerek yerleştirilirdi.

Kıbrıs’ta da bu yöntem uygulanmıştır. Fethin sonrasında Kıbrıs’ta Türkler’in yerleşmesi için iki yıl vergi muafiyeti tanınmış ve Anadolu’da belirlenmiş bazı bölgelerden, on hanede bir hanenin zorla Kıbrıs’a yerleştirilmesi emri çıkarılmıştı.

Adaya gönderilmek üzere Aksaray, Beyşehir, Seydişehir, Develi, Anduğı, Ürgüp, Niğde, Bor, Ilgın, İshaklı, (Sultandağı), Akşehir, Koçhisar ve Mersin’den 12 bin hanenin gönderilmesi planlanmıştı. Ancak ada iklimi Anadolulu Türkler tarafından beğenilmediği için 1572-1581 yılları arasında sadece 8 bin hane adaya gönderilebildi.

Bu da yaklaşık 40 bin kişilik bir nüfusa tekabül eder. İskan edilen Türkler’in bir kısmı ise sonradan olumsuz ada şartlarından dolayı Anadolu’ya geri döndü. Kıbrıs’a Türkler’in iskanı daha sonraki yıllarda da sürdü.