Hristiyanlar’ın bu tür bir faaliyete girişeceğini çok iyi bilen Osmanlı idarecileri, Kıbrıs Seferi’nden önce kurulması muhtemel ittifakı parçalamak için tedbir almışlardı. 1569 yılında

Fransa’yla çok kapsamlı bir kapitülasyon antlaşması imzalanmıştı. Bu kapitülasyonları vermekteki amaç, Kıbrıs’a sefer açıldığında Avrupa’da Osmanlılar aleyhine yürütülecek bir ittifakın gücünü azaltmaktı.

Ayrıca Osmanlı yönetimi Kıbrıs Seferi sırasında da Haçlı birliğini parçalamak için politikalar üretti. Sokollu Mehmed Paşa, Fransa Kralı’nın kız kardeşini Osmanlı himayesinde olan Erdel Prensi Yanoş Sigismund Zapolya ile evlendirmeyi tasarlamıştı. Ancak Zapolya’nın Mart 1571’de ölmesi planı bozdu.

Sokollu Mehmed Paşa’nın Fransa’ya gönderdiği Mahmud isimli elçi Hristiyan birliği fikirlerinin ön plana çıktığı bir dönemde “kâfir dostu” damgası yememek için, başta kralın huzuruna kabul edilmek istenmedi. Ancak bir süre sonra Sultan II. Selim’den ve Sokollu’dan dostluk mektupları geldi. Osmanlılar, Fransa’ya her iki devletin de düşmanı olan İspanya’ya karşı ittifak kurmayı öneriyorlardı.

Osmanlı teşebbüsleri sonucunda Fransa, menfaatleri icabı Haçlı ittifakına katılmadı. Sadece Venedik’e aracı olmayı teklif etti. İşin ilginç yanı Osmanlı saldırısına uğrayan Venedik bile Mart 1571’de İstanbul’a elçi göndererek, Osmanlı idarecileriyle gizli görüşmeler yapmıştı.

Venedik elçisi, Osmanlılar’a Magosa karşılığında Avlonya, Kastelnova ve Draç’ı verme yetkisine sahipti. Ancak antlaşma yapılamadı. Osmanlı İmparatorluğu, Kıbrıs’a gönderdiği donanmanın yanısıra, adaya muhtemel bir yardım teşebbüsüne karşı bir başka donanma da hazırlamıştı.