Hristiyanlar, İnebahtı’da büyük bir zafer kazanmışlardı. Ancak müttefik donanması zaferlerinin meyvelerini toplayamadı. Kendi insan zayiatlarından, Osmanlı kıyılarında güvenli bir liman ele geçiremediklerinden ve kendi aralarındaki anlaşmazlıklarından dolayı İtalya’ya geri döndüler. Don Juan’ın ganimetleri dağıtırken Venedikliler’in hakkını yemiş olmasından dolayı Haçlılar arasındaki ilişkiler oldukça gergindi.

Amiral Colonna, Hristiyanlar arasında “ikinci bir muharebeden” bile söz ediyordu. Yine de herkes İnebahtı’ya veya savunması zayıf Eğriboz’a bir saldırı düzenlenmesini, hatta Hristiyanlar’ın ayaklanmaya hazır beklediğini tahmin ettikleri Mora’nın tamamını ellerine geçirmelerini bekliyordu. Ancak hiçbir şey yapılamadı. Mora’nın nasıl paylaşılacağı konusunda kağıt üzerinde bile anlaşamamışlardı. Osmanlı hakimiyetindeki İnebahtı veya Koron ve Modon’a karşı herhangi bir teşebbüsde bulunmak için mevsim uygun değildi.

Zaten bu kaleleri ele geçirmenin sadece Venedik’e yarar sağlaması, Haçlıları böyle bir teşebbüsde bulunmaktan vazgeçirmişti. Venedik’in Ayamavra’yı alma teşebbüsü de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Venedik, vergi karşılığında Kıbrıs’ın bir kısmının elinde kalacağı bir antlaşma yapma peşine düştü. Osmanlılar’ı tahrik etmek ve İnebahtı Muharebesi’ne Venedik’e özgü bir karakter vermek, işlerine gelmiyordu.

Osmanlı İmparatorluğu’nun daimi düşmanlığı eninde sonunda Venedik’in çöküşü demekti. Osmanlılar’a karşı tekrar bir Haçlı birliği oluşturmak için teşebbüsler devam etti. Ekim 1572'de Fransa Kralı IX. Charles, İspanya Kralı II. Philip’in müttefik Hristiyan birliğine katılma davetini, ''Protestanlarla mücadele ettiğini ileri sürerek'' kabul etmedi.

Sokollu Mehmed Paşa da Fransızlar’a İspanyollara saldırmaya niyetli olduğunu söyleyerek, Fransızlar’ın da İspanya’ya saldırmalarını öğütlüyordu. Ayrıca Fransa’nın, Lehistan’a kral seçiminde Osmanlı desteğine ihtiyacı vardı. İşin ilginç tarafı Habsburglar’ın doğu kanadı olan Avusturya da ittifaka katılmadı. İmparator Maksimilyan bir elçi heyetini, hediye ve Macaristan vergisiyle birlikte İstanbul’a göndermişti. Bu Maksimilyan’in Haçlı birliğinden uzak duracağını gösteriyordu. Haçlı birliğinin kurucusu ve organizatörü Papa V. Pius’un, Mayıs 1572'deki ölümü Osmanlılar’a karşı yeni bir ittifak oluşturulması hayallerinin sonu oldu. Yeni papa XIII. Gregor’un kafasında Haçlı Seferi yerine başka planlar vardı.