İnebahtı Muharebesi’nde alınan yenilginin haberi 23 Ekim’de İstanbul’a ulaştı. Bunun üzerine hemen tedbirler alınmaya başlandı. Mora kıyılarının korunması için Vezir Ahmed Paşa ile Rumeli Beylerbeyi’ne emirler gönderildi. Savaşta ölen idarecilerin yerine yeni tayinler yapıldı. Savaştan kaçanlar olduğu için, savaşta batan gemilerden kurtulanların dışında, donanmada yapılan tayinlerin ve maaş artışlarının geçersiz olduğu ilan edildi.

Şeyhülislâm Ebussuud Efendi, ''Savaştan kaçarken boğulanların ve kaçıp kurtulanların Allah’ın gazabına uğrayacaklarına'' dair bir fetva yayınladı. Sokollu Mehmed Paşa, Kıbrıs seferini Haçlı tehlikesini Osmanlı’nın üzerine çekebileceği gerekçesiyle istememişti. Nitekim veziriazamın tahmini doğru çıkmış, Kıbrıs’ın fethini engelleyemeyen Haçlı donanması İnebahtı’da Osmanlı donanmasının hemen hemen tamamını yok etmişti. Fakat Avrupa bayram yaparken, Osmanlılar metanet ve cesaretlerini koruyorlardı.

İdareciler, Osmanlı İmparatorluğu’nun birkaç ay içerisinde yeni bir donanma oluşturabilecek güçte olduğunu ve zafer kazanan Hristiyanlar’ın kendi aralarında denizde ikinci bir teşebbüsde bulunamayacak derecede anlaşmazlıklar içinde olduklarını biliyorlardı.

İtalya’da kutlamalar sürerken, veziriazam mağlubiyetin yaralarını sarmak için harekete geçti. Yeni bir donanmanın hazırlıkları derhal olağanüstü bir çabayla başlatıldı. İlk olarak bu mağlubiyet sırasında emrindeki gemilerini kurtarmayı başaran Uluç Ali Paşa’yı 28 Ekim 1571’de Cezayir Beylerbeyiliği ile birlikte kaptanıderyalığa getirdi ve dağılmış donanmayı toplamakla görevlendirdi. Ali Paşa, İstanbul’a geldiğinde hizmetlerinden dolayı onun lakabını ''Kılıç''a çevirdi. Donanma Serdarı Pertev Paşa da emekli edildi.

Afrika sahillerindeki Osmanlı topraklarına İspanyolların olası bir saldırısına karşı destek birlikleri gönderildi. Garb Ocakları’nın idaresi Arap Ahmed Paşa’ya verildi.

Osmanlı yönetimi muharebede esir düşenleri kurtarmak için harekete geçti. Haçlı birliği komutanı Don Juan’a hediyeler gönderildi. İnebahtı’dan sonra Mora’daki Maynotlar ile İlbasan ve Hersek’te bulunan Hristiyanlar yer yer isyan ettilerse de, alınan tedbirlerle ayaklanmalar bastırıldı.