Geleneksel Osman tarih yazıcılığı, 1299 yılında Selçuklu hakimiyetinin sona erdiğini ve Osman Gazi'nin bu tarihte bağımsız olduğunu kabul eder. İlk büyük Osmanlı tarihini yazan Hammer de, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış tarihi olarak 1299 yılını esas alır.

Bu devletin yıkılmasıyla Osmanlı Beyliği'nin bağımsız kaldığını ileri sürmüştür. Fakat Anadolu Selçuklu tarihi üzerine yapılan araştırmalar bu devletin 1318 yılına kadar var olduğunu ortaya koymuştur. Aşıkpaşazade tarihine göre 1299'da Yarhisar, Bilecik, İnegöl ve Yenişehir ele geçirilmişti.

Rivayete göre o dönem Osman Gazi kendi adına hutbe okutarak bağımsızlık iddiasında bulundu. Bu şehirlerin fethi Osmanlı tarihi açısından oldukça önemlidir. Osmanlı tarihi üzerine yazılmış birçok kitapta 1299, devletin kuruluş yılı olarak zikredilir. Ancak bu tarih bugün tartışmalıdır. 1299'da Osmanlı tarihi için çok önemli bir hadise yoktur.

Alternatif olarak Osman Gazi'nin beyliğin başına geçtiği 1281 yılının kuruluş tarihi olarak kabul edilebileceği iddiaları vardır. Halil İnalcık, Osmanlı tarihinin ilk devirlerindeki dönüm noktasını 27 Temmuz 1302 tarihinde Bizans'la Osman Gazi komutasındaki Türkmenler arasında meydana gelen Koyunhisar (Bapheus) Savaşı olarak kabul eder.

Bu savaş Osman Gazi'ye büyük bir şöhret kazandırdı. Bu nedenle 27 Temmuz 1302 tarihini Osmanlı Devleti'nin kesin kuruluş tarihi olarak kabul etmek 1299'a göre daha doğru olacaktır.