Osmanlı-Avusturya ilişkileri ana hatları ile iki dönem halinde incelenebilir:

1- 1493-1664 Osmanlı’nın saldırı, Avusturya’nın savunma
dönemi.

2- 1683-1791 Avusturya’nın saldırı, Osmanlı’nın savunma
dönem.

Osmanlı kuvvetleri ilk defa 1463-1479 yılları arasında Venedik’le yapılan savaş sırasında Avusturya topraklarına girmişti. Asıl mücadele ise Osmanlılar’ın Hırvatlara ağır bir darbe vurduğu 1493’te başladı. Hırvatlara yardım etmek isteyen Avusturya kuvvetleri, Osmanlı topraklarına girdi. Bunun sonucunda ilk çatışmalar başladı.

Mohaç’tan sonra ise Osmanlılar ile Habsburglar arasında Macaristan’ın kimin hakimiyetine gireceği meselesi yüzünden asıl mücadele başladı. Kanuni Sultan Süleyman, Eylül 1529'da Viyana’yı kuşattı. Ancak ağır topların getirilmemesi ve kışın da yaklaşması yüzünden yaklaşık bir ay sonra kuşatma kaldırıldı. Türkler’in aklı hep Viyana’da kaldıysa da, Osmanlı ordusunun Avusturya seferleri Habsburglar’ın kurduğu savunma sistemi yüzünden yoldaki kalelerle uğraşmayla geçtiğinden Viyana’ya kadar gidilemedi.

İki devletin ilişkilerinin ilk döneminde Avusturya, meydan savaşlarındaki üstünlüklerinden dolayı Osmanlı ordularının karşısına çıkmamış, sınırlarını küçük, orta ve büyük çaplı birçok kale yaparak koruma yoluna gitmişti. Bu kaleler Dalmaçya’dan başlayarak, Hırvatistan ve Batı Macaristan’a, oradan Kuzey Tuna’daki dağ şehirlerinden geçerek Transilvanya’ya kadar uzanmakta ve Osmanlılar’a karşı bir nevi askeri sınır oluşturmaktaydı.

1532’de Köszek (Güns), 1566’da Zigetvar, 1594’te Raab (Yanık), 1663’te ise Uyvar (Neuhausel) kaleleri Osmanlı ordularının Viyana’ya yürüyüşünü engelledi. Bilhassa 1594 ve 1663’te Viyana surları ve tahkimatı zayıfken Osmanlı ordularının bu kalelerle uğraşarak zaman kaybetmeleri büyük fırsatların kaçırılmasına sebep oldu.