Yavuz Sultan Selim zamanında meydana gelen bir isyan bütün Osmanlı tarihine damgasını vurdu. Bozoklu Celal adlı bir timarlı sipahi şeyhliğini ilan edip, etrafına binlerce adam toplamıştı. Celal’in etrafındaki insan sayısı zamanla 20 bine ulaştı. Bunun üzerine Celal, Osmanlı yöneticilerine karşı harekete geçti.

Merkezden Celal’in üzerine Vezir Ferhad Paşa gönderildi. Dulkadir Beyi Şehsuvaroğlu Ali Bey’e de ona katılması emredildi. Üzerine gönderilen kuvvetlerle başa çıkamayacağını anlayan Bozoklu Celal, Sivas’a doğru hareket etti. Amacı İran’a kaçmaktı. Ferhad Paşa’nın Celal’e yetişememesi üzerine, onu kaçırmak istemeyen Şehsuvaroğlu Ali Bey asilerin Erzincan civarında önünü kesti.

1519’da meydana gelen savaşta asiler mağlup edildi. Savaşta Celal de öldürüldü. İsyanın bastırılmasına rağmen Celal'in adı hafızalarda yer edindi. Bu tarihten sonra Anadolu’da isyan edenlere Celal’e nispetle ''Celali'' denildi.