Osmanlı İmparatorluğu, XVI. yüzyılın sonlarında daha önce tarihinde yaşamadığı uzun süreli iki savaşa arka arkaya girdi. 1578-1590 arasında İran Safevi Devleti ile 1593-1606 arasında ise Avusturya ile savaştı. Yıllarca süren bu iki savaştan da bir sonuç alınamadı. Ancak bu uzun ve yıpratıcı savaşlar Osmanlı düzeni için tahrip edici etkiler yaptı ve büyük bir buhrana girmesinin de ana sebeplerinden oldu.