Osmanlı İmparatorluğu’nun, XVI. yüzyılın sonlarında girdiği kargaşa ve buhran, o dönemde “tagayyür ve fesad” olarak nitelendirilmekteydi.

Buhranın sebeplerini çözmeye çalışan Osmanlı yazarları ilk belirtileri Kanuni döneminde bulmuşlardır. Ancak asıl problemlerin III. Murad devrinde başladığını kabul ederler. En çok tekrarlanan hadise III.

Murad devrindeki sünnet düğününde gösterileri beğenilen oyuncuların Yeniçeri Ocağı’na kanunlara aykırı bir şekilde alınmalarıdır.