XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun kuzeye yöneldiği görülür. XVI. yüzyılda tampon bir bölge olarak görüldüğü için üzerine gidilmeyen ve tarafsız kalmasına çalışılan Lehistan XVII. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı ordularının hedefi oldu. Osmanlılar, Lehistan’ın tarafsızlığını bırakmasının en acı faturasını Viyana önlerinde ödeyeceklerdir.

Osmanlılar, niçin kendi menfaatlerine olan Lehistan’ın tarafsız kalması politikasından vazgeçerek kuzeye yönelmişlerdi? Bunun cevabı tek kelimeyle verilebilir: Kazaklar.