Moldova’dan Hazar Denizi’ne kadar uzanan geniş step bölgesi tarih boyunca asilerin sığınma merkezi olmuştu. Kırım hanlarının otoritesini tanımayıp steplere sığınanlara Kazak (kaçak) denilirdi.

Bunlar Müslümandı. Stepin batı tarafında da Lehistan ve Rusya’dan kaçmış Hristiyanlar bulunurdu. Stepler disiplinli devlet yönetiminde yaşamak istemeyen kaçakların vatanı durumundaydı. Buradaki insanlar yaşamlarını saldırdıkları bölgelerden elde ettikleri ganimetlerle sürdürürlerdi.