Stepin kuzeyindeki Hristiyan Kazaklar üç büyük gruptu. Bunlar Zaporog Kazakları, Don Kazakları ve Terek Kazakları'dır. Zaporog Kazakları, Lehistan’a, diğerleri ise Rus Çarı’na bağlıydılar.

Bu Kazak gruplarının en güçlüsü ve Osmanlılar için büyük tehlike oluşturanı bir Hetman (Türkçe, Ataman) idaresinde bulunan Zaporog Kazakları’ydı. Zaporog Kazakları, bugünkü Ukraynalıların atalarıdır.