Kazaklar’ın en cüretkar saldırıları, 1624’te İstanbul Yeniköy baskını oldu. Naima Tarihinde hadise şöyle anlatılır: ''Donanma Kefe tarafında meşgul iken Don Kazağı, Karadeniz’i boş bulup 150 adet şayka ile 20 Temmuz 1624’te Boğaz Hisarı’na gelüp, Yeniköy’ü yağmaladılar ve birkaç dükkânı yaktılar. Hasaretleri malum oldukda, İstanbul’dan bostancılar ve yeniçeriler gemilere bindirilip gönderildi. Bunları gören Kazak eşkıyası bir an durmayup geri denize firar ettiler. Melainin bu mertebe ikdam ile Boğaz’a hücumu hiçbir tarihte işitilmiş değildi''

1637’de Don Kazakları Azak’ı ele geçirdiler ve kalede bulunanları öldürdüler. Bu yıllar, imparatorluğun IV. Murad’ın demir pençesinde yeniden canlandığı dönemdi. Ancak İran dize getirilmişse de, Kazaklar karşısında bir şey yapılamamıştı. Gönderilen Osmanlı kuvvetleri kaleyi Kazaklar’dan geri alamadı, 5 yıl sonra Kazaklar’ın destekçisi Rus Çarı savaşla tehdit edilerek Azak tahliye ettirildi.