Osman Gazi, Bursa'yı 1300'lerden itibaren kuşatma altına almıştı. Babasının hastalığı yüzünden 1324'ten sonra beyliğin idaresini ele alan Orhan Gazi, Bursa'yı sıkıştırmaya devam etti. Çaresiz kalan Bursa yöneticileri 6 Nisan 1326 tarihinde şehri Osmanlılar'a teslim etti.

Bursa'nın fethiyle Osmanlı Beyliği'nin merkezi Yenişehir'den Bursa'ya nakledildi. Bursa, Fetret Devri'ne kadar Osmanlı Devleti'nin merkezi olarak kaldı. Orhan Gazi, İznik'i 2 Mart 1331 tarihinde fethetti.

İznik fethi Osmanlılar'a büyük bir prestij kazandırdı. Bu şehir Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkentiydi ve I. Haçlı Seferi sırasında kaybedilmişti. İznik'ten sonra 1337 yılında İzmit fethedildi.