II. Osman’ın tahttan indirilmesi üzerine I. Mustafa ikinci defa tahta çıkarıldı. Ancak padişahın psikolojik durumunun hükümdarlık yapmaya elverişsiz olması sebebiyle iktidar

zorbaların elindeydi. Osmanlı tarihinde deli diye anılan padişah Sultan İbrahim’dir. Ancak I. Mustafa ile kıyaslandığında ona göre oldukça akıllı olduğu görülür. Osmanlı tarihinde deli diye anılacak asıl padişah I. Mustafa’dır.

I. Mustafa’nın son veziriazamı Kemankeş Ali Paşa, padişahın tahttan indirilmediği müddetçe devlet işlerinin düzelemeyeceğini düşündüğünden bu meseleyi görüşmek üzere devlet ileri gelenlerini topladı. Toplantının sonunda, I. Mustafa’nın tahttan indirilip, yerine I. Ahmed’in oğlu ve II. Osman’ın küçük kardeşi Şehzade Murad’ın geçirilmesi kararı çıktı.

IV. Murad tahta çıktığında 12 yaşındaydı ve o tarihe kadarki Osmanlı hükümdarları içerisinde en küçük yaşta tahta geçen padişahtı. IV. Murad tahta geçtiğinin ertesi günü Eyüp Sultan’da Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi’nin elinden kılıç kuşandı. Ancak tahta çıktığında sünnetsiz olduğu için cülusunun 5. günü sünnet edildi.