1578 yılında başlayan İran savaşlarının ilk safhası Osmanlı İmparatorluğu’nun zaferiyle sonuçlanmıştı. XVII. yüzyılın başlarında savaş yeniden alevlendi. Celali isyanları

yüzünden kaynaklanan idari mekanizmadaki boşluk sebebiyle Osmanlılar fethettikleri yerleri kaybettiler. Hatta 1578’den önce fethedilen toprakların bir kısmı da Safevi Devleti tarafından işgal edildi. Özelikle Bağdat’ın İranlılar’ın eline geçmesi üzerine Osmanlı siyaseti bu şehri geri almaya endekslendi. Sünni Müslümanlar’ın yaşadığı toprakların
Safeviler’in eline geçmesi yüzünden imparatorluk dahilinde, özellikle de İstanbul’da büyük bir öfke doğmuştu. Ancak İran üzerine yapılan seferlerde bir sonuç alınamadı. Seferlerin bazıları İran’a bile varamadan yarıda kaldı.

İran savaşlarının Osmanlılar’ın aleyhine olan gidişatına dur demek isteyen IV. Murad uzun bir hazırlık yaptıktan sonra 1635 baharında İran’a doğru hareket etti. Sefer boyunca görevinde ihmal gösterenleri, yolda ele geçirdiği zorbaları ve hakkında şikayet vaki olanları, idam ettirdi. 26 Temmuz’da Revan Kalesi önlerine gelen Osmanlı ordusunun kuşatmasına dayanamayan Safeviler 8 Ağustos’ta teslim oldular.

Kalenin hakimi Emirgüneoğlu Tahmasb Kulu padişahın hizmetine girerek, zamanla yakın çevresinden birisi oldu. İstanbul’un Emirgan semti ismini onun, buradaki köşkünden dolayı almıştır. Revan’dan hareket eden Osmanlı kuvvetleri on üç gün sonra Tebriz’e girerek, şehri tahrip etti. Kışın yaklaşması, Safeviler’in de meydana çıkmaması sebebiyle IV. Murad, Osmanlı topraklarına geri döndü. Osmanlı İmparatorluğu’nda kardeş katli bir süredir uygulanmıyordu.

Ancak hayattaki kardeşlerini ortadan kaldırmak için bir fırsat arayan IV. Murad, Revan’ın fethi üzerine bu fikrini uygulamaya soktu. Fethi İstanbul’a bildirirken, gönderdiği bir diğer emirle de kardeşleri Bayezid ve Süleyman’ı boğdurttu. IV. Murad dönüşünde, Topkapı Sarayı’nda İran seferi başarısının anısına Revan Köşkü’nü yaptırttı.