Osmanlı ordusunun ayrılmasının ardından Safeviler harekete geçerek Revan’ı kuşattılar. Kış yüzünden takviye kuvvetleri gönderilemeyince 3 ay direnen Revan Kalesi teslim oldu. IV. Murad’ın birinci İran seferinde elde edilen başarı ortadan kalkmıştı. Safeviler, Revan’ı geri almalarına rağmen sefere bizzat padişahın muazzam bir ordu ile çıkmasından etkilenmişlerdi. Bu yüzden barış için elçi gönderdiler. Ancak ikinci bir İran seferine niyetli olan IV. Murad, barış teklifine cevabı Bağdat’ta vereceğini söyleyerek elçiyi hapsettirdi. Bağdat seferine çıkmadan önce hayattaki iki kardeşinden birisi olan Kasım’ı öldürttü.

8 Mayıs 1638’de İstanbul’dan Bağdat’a doğru hareket edildi. Revan seferinde olduğu gibi, bu seferde de yol boyunca birçok kimse idam edildi. 15 Kasım’da Bağdat önlerine gelen Osmanlı ordusu şehri kuşattı. Veziriazam Tayyar Mehmed Paşa’nın da şehid olduğu 1.5 ay süren kuşatma şehrin teslimi ile sonuçlandı. Ancak bir kısım İranlılar’ın teslim şartlarını bozarak, iç kalede savaşa tekrar başlamaları Safevi askerlerinin hemen hemen tamamının öldürülmesiyle neticelendi. Bağdat, yıllar sonra tekrar Osmanlılar’ın eline geçmişti. IV. Murad, İstanbul’a dönünce bu zaferin anısına da Topkapı Sarayı’nda Bağdat Köşkü’nü yaptırdı.

Padişah dönmüş, veziriazam ise orduyla beraber Bağdat’ta kalmıştı. İki taraf arasında elçiler gelip gitmeye başladı. Veziriazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa, da bir taraftan orduyla ilerliyordu. Sonunda 1623’ten beri devam eden İran savaşları, Kasr-ı Şirin önlerinde Osmanlı karargahına gelen Safevi Elçisi Saru Han ile üç gün devam eden görüşmeler sonucu imzalanan antlaşmayla bitirildi. 17 Mayıs 1639’da imzalanan bu antlaşmanın önemi iki devlet arasında uzun süre devam edecek bir sınırın çizilmesidir.