IV. Murad devrinin İran seferleri dışındaki en önemli olayı Osmanlı topraklarına Kazak saldırılarıdır. Hükümdarlık yıllarında Zaporog Kazakları, İstanbul’a baskın yaptıkları gibi 1637’de Azak’ı zaptettiler. Kazak meselesi yüzünden Lehistan ile daha önceden bozulan ilişkilerdeki gerginlik devam etti.

IV. Murad’ın, bu ülke üzerine yapacağı seferden, Lehistan’ın talebi üzerine vazgeçti ve iki ülke arasında antlaşma yapıldı. Yemen’de ve Cebel-i Lübnan’da ayaklanmalar meydana geldiyse de, fazla büyümeden bastırıldı. Ancak bu dönemde asıl önemli isyan Kırım’da meydana geldi.

Kırım Hanı Mehmed Giray, Lehistan’la işbirliği de yaparak isyanı genişletmişti. Bu isyan uzun süren mücadeleler sonunda bastırılabildi. Venedikliler’le bir ara ilişkiler bozuldu.

Osmanlı topraklarındaki Klis sancağına ait bazı köylerin işgali ve Cezayir gemilerinin batırılması üzerine, durumu Bağdat seferinde haber alan IV. Murad, Osmanlı ülkesindeki bütün Venedikliler’in öldürülmesini ve donanmanın sefer için hazırlanmasını emretti.

Bunun Osmanlı menfaatlerine uygun olmadığını düşünen devlet adamları bu emri padişaha hissettirmeden uygulamaya sokmadılar. Kısa bir süre sonra da padişaha rica ederek Venedikliler’i hapisten kurtardılar. Venedik’in 200 bin altın tazminat vermesi üzerine savaştan vazgeçildi.