Nikris hastalığından muzdarip olan IV. Murad’ın, bu hastalığı Revan seferi sırasında ortaya çıkmıştı. Bağdat seferi dönüşünde Diyarbakır’da 71 gün kalınması da hastalığı ile ilgili olmalıdır. Bu seferden İstanbul’a döndüğünde hasta olan padişah, bir ara düzelince Kasım 1639'da Beykoz taraflarında ava gitti, ancak hasta bir şekilde geri döndü. Durumunun iyice ağırlaşması üzerine yakın çevresinde bulunanlar içkiyi bırakmasını tavsiye ettiler.

Aşırı derecede içen padişah, içki kadehlerini kırarak tövbe ettiyse de, hastalıktan biraz kurtulunca Silahdar Mustafa Paşa gibi bazı kişilerin telkiniyle tekrar içkiye başladı. İçki içtiğinin ertesi günü tekrar rahatsızlanan IV. Murad bir daha yataktan kalkamadı. 8 Şubat 1640 gecesi, 28 yaşındayken kardeşi Şehzade Kasım’ı boğdurttuğu odada öldü. Erken yaşta ölümü aşırı derecede içki içmesine bağlanır. Ölmeden önce Osmanlı hanedanının hayatta kalan tek üyesi kardeşi Şehzade İbrahim’i öldürtmek istediği, ancak saray halkının bunu engellediği söylenilir.