IV. Murad, Osmanlı İmparatorluğu’nun saygınlığını ve gücünü geçici de olsa yeniden canlandırmıştır. Devletin iç düzeni tesis edilmiş, yıllarca süren savaşların sonunda İran mağlup edilmiştir.

Onun döneminde İstanbul’da iktisadi hayat gelişti. Avrupa devletleri ile ilişkiler iyi durumdaydı. Sultan Murad'ın tahta çıktığı yıllarda rüşvet, iltimas, zorbalık başını almış yürümüştü. IV. Murad bu durumu sertlikle düzeltti. Ancak bu arada suçsuz birçok kişi de öldürüldü. Son derece sert bir kişiliğe sahip olan padişah, emirlerinin mutlaka yerine getirilmesini isterdi.

Devlet işlerinde düzeni sever, lakaytlıktan hoşlanmaz ve verdiği emirlerin sonucunu takip ederdi. Kızdığı zaman en ufak bir bahanede adam öldürtürdü. Bu tavrı devlet adamları ve asker arasında olduğu kadar, halk arasında da büyük bir korkuya neden olmuştu. Osmanlı tarihinde ilk defa bir şeyhülislâm (Ahizâde Hüseyin Efendi) onun zamanında idam edildi. Son derece kuvvetli bir hafızaya sahipti. Yıllar önce gördüğü insanları unutmazdı. Hükümdarlığının ilk yıllarında kendisine karşı zorbalık yapanları, yıllar sonra ordu içerisinde gördüğünde tanıyarak öldürtmüştür.

Makyavel’in ünlü eseri Prens’i tercüme ettirerek okuduğu söylenir. İstanbul’da olduğu gibi sefer sırasında orduda da sık sık kıyafet değiştirerek tebdil gezerdi. Bu gezilerin amacı emirlerine uyulup uyulmadığını tespit etmekti. Son derece enerjik bir yapıya sahip olan padişah ok ve kılıç talimleri yapmayı, ata binip dolaşmayı severdi. Son derece kuvvetli olduğu devrin kaynaklarında anlatılır. Ancak bu iş bazen aşırı abartılarak 200 okkalık (yaklaşık 256 kilo) bir gürzü sallayarak idman yaptığı söylenilir.

Tütün ve afyondan nefret eden IV. Murad aşırı derecede içki düşkünüydü. Silahdar Mustafa Paşa, Emirgûneoğlu ve Musa Çelebi gibi yakın çevresiyle içki alemleri yapardı. Bazı Avrupalı tarihçiler, onun bazı geceler kendisini bilemeyecek derecede sarhoş olduğunu, bu yüzden de akşam yemeğinden sonra verdiği idam emirlerinin infaz edilmemesini tenbih ettiğini belirtirler.

IV. Murad iki İran seferiyle doğu sınırlarını güvence altına almıştı. Ölmeden önce donanma için yeni gemiler inşa ettiriyordu. Devrin kaynakları karadan ve denizden Venedik üzerine sefer hazırlığında olduğunu belirtirler. Hedefi muhtemelen Girit’ti.