Sultan İbrahim babası öldüğünde henüz üç yaşındaydı. Çocukluğunda I. Mustafa’nın deliliklerini, ağabeyi II. Osman’ın öldürülüşünü gördü. Diğer ağabeyi IV. Murad’ın tahtta durumunu sağlamlaştırdıktan sonra kardeşlerini (Şehzade Bayezid, Şehzade Süleyman ve Şehzade Kasım) boğdurtması, Şehzade İbrahim’in psikolojisini iyice bozdu.

Şehzade İbrahim, bu yüzden 1637’den sonraki üç yılda ölümü bekledi, durdu. Fransız elçisi Du Loir, 8 Şubat 1640 gecesi, 28 yaşındayken hayata gözlerini kapayan IV. Murad’ın ölmeden önce Osmanlı hanedanının hayatta kalan tek erkek üyesi olan kardeşi Şehzade İbrahim’i öldürterek, yerine yakın çevresinden Mustafa Paşa’yı getirmek istediğini, ancak saray halkının bunu engellediğini söyler. Yine bu konudaki bir diğer rivayet de, padişahın ölümünden sonra yerine Kırım Hanı’nın çıkarılmasını vasiyet ettiği, fakat bunun da Kösem Sultan tarafından engellendiğidir.

Ölüm korkusu ile yaşayan Şehzade İbrahim’e, dönemin veziriazamı Kemankeş Kara Mustafa Paşa bir adamı ile IV. Murad’ın vefat haberini gönderdi. Ancak bir komplo ile karşı karşıya olduğunu düşünen şehzade, odasından dışarı çıkmadığı gibi kapısını da kilitledi. Kösem Sultan, oğlunu zorla odasından çıkartarak, ağabeyi Murad’ın cesedini gösterip, onu padişah olduğuna inandırdı.