IV. Murad zamanında iki İran seferiyle imparatorluğun doğu sınırlarını güvence altına alınmıştı. Bu yüzden Osmanlılar’ın yüzü batıya döndü ve donanma için yeni gemiler inşa ettirildi. Dönemin kaynakları IV. Murad’ın karadan ve denizden Venedik üzerine sefer hazırlığında olduğunu belirtirler. Hedefi muhtemelen Girit’ti. Ancak genç yaşta ölümü üzerine bu sefer yarım kaldı. Sultan İbrahim’in hükümdarlığı döneminde de Girit, Osmanlılar’ın hedefi olmaya devam etti ve sefer için uygun bir fırsat kollandı.

1644’te darüssaade ağalığından emekli olup, hacca giden Sünbül Ağa’nın gemisi Girit civarında Malta korsanları tarafından ele geçirilip, yağmalanınca, Osmanlı İmparatorluğu bu işten Girit’teki Venedikliler’i sorumlu tuttu. Osmanlı donanması sefer için hazırlandı ve donanma 30 Nisan 1645’te Girit’e doğru yola çıktı.

Osmanlı hükümeti seferin Girit’e olduğunu İstanbul’da bulunan elçiliklerden ustaca saklamış, onları hedefin Malta olduğuna inandırmıştı. Başlangıçta Girit’in önemli mevkilerinden Hanya ele geçirildi. Ardından Resmo ve diğer kaleler alındı. Ancak daha sonra fetihler durdu ve savaş uzayarak Ege Denizi’ne ve Dalmaçya sahillerine yayıldı.

Girit seferi Osmanlı İmparatorluğu’nun iç siyasetini de etkiledi. Devlet adamları burada başarı gösteremedikleri için sık sık görevden alındılar. Adanın en müstahkem mevkilerinden olan Kandiye, ancak 1669’da Fazıl Ahmed Paşa tarafından ele geçirildiğinde, buraya açılan seferin üzerinden 25 yıl geçmişti.