IV. Murad’ın danışmanı olan ve onun yaptığı düzenlemelerde büyük payı bulunan Koçi Bey, Sultan İbrahim döneminde de padişah danışmanlığına devam etti. IV. Murad’a yazdığı risalede devlet düzenindeki aksaklıkları ve bunları düzeltme yollarını anlatmıştı. Ancak Sultan İbrahim’e sunduğu risale ise öncekinden tamamen farklıydı. Yeni padişahın iyi yetişmemesi ve cahil olması sebebiyle, risalesinde ona devlet işlerinin nasıl yapılacağını anlatıyordu.

Padişahın çeşitli meseleler hakkında kendi el yazısı ile fikrini belirttiği yazıların (hatt-ı hümâyûn) incelenmesi, onun Koçi Bey’in önerdiği şekilde hareket ettiğini ortaya çıkarmıştır. Bu durumu bilmeyen bazı yazarlar, padişahın değişik konulardaki fikirleri tutarlılığından hareket ederek, Sultan İbrahim’in bırakın deli olmayı isabetli kararlar veren bir padişah olduğunu söylerler.