Sultan İbrahim döneminin Darüssaade Ağası Sünbül Ağa kendisine bir cariye almıştı. Ancak bu cariye hamileydi. Çocuğunu doğurduğu günlerde Sultan İbrahim’in de ilk erkek evladı olan Şehzâde Mehmed doğdu. Sünbül Ağa’nın tavsiyesi ile cariye şehzadeye süt annesi oldu. Padişahın bu sırada cariyeye ve çocuğuna yakınlık göstermesi eşi Turhan Sultan’dan tepki gördü.

Bu durum sebebiyle sarayda kalamayacağını anlayan Sünbül Ağa cariyeyi de alarak İstanbul’dan ayrıldı. Sünbül Ağa’nın da içinde bulunduğu gemi Mısır’a giderken yolda Girit seferinin açılmasına sebep olan saldırı ile karşılaştılar.

Malta korsanları gemiyi ele geçirdi, Sünbül Ağa şehid oldu. Malta şövalyeleri ele geçen esirleri incelerken bu çocuğu buldular. Saraydan olduğunu anlayınca daha önce Cem Sultan’dan istifade ettikleri gibi bu çocuktan da faydalanmak için onun Sultan İbrahim’in büyük oğlu olduğunu, Kösem Sultan ve Turhan Sultan’ın Şehzade Mehmed’i tahta çıkarmak için onu saraydan uzaklaştırdıkları haberini yaydılar. Bu duruma herkesi inandırdılar. Bu çocuk 13 yaşına geldiğinde vaftiz edildi ve Dominique de Saint Thomas adını aldı. Avrupa’da Osmanlı papazı, yani Padro Ottomano diye anıldı.

Osmanlılar’ın aleyhine birçok faaliyette kullanılmaya çalışıldı. Hatta Fazıl Ahmed Paşa’nın Kandiye kuşatması sırasında (1669) bir gemi ile gelip, sadrazama muhasarayı kaldırması için mektup dahi yazdı. Daha sonra Malta’ya döndü ve burada kapandığı bir manastırda genç yaşta öldü.