Ankara, bazı Osmanlı tarihlerinde I. Murad tarafından fethedilmiş olarak gösterilir. Fakat Ankara'nın Osmanlı topraklarına katılması Orhan Gazi döneminde olmuştur. I. Murad'ın hükümdarlığının ilk yıllarında Ankara'nın elden çıkıp, yeniden ele geçirilmesi bu karışıklığa neden olmuştur.

Ankara, Eretnaoğulları Beyliği'ne ait şehirlerden biriydi. Eretnaoğulları Beyi Gıyaseddin Mehmed, 1354 yılında devlet ileri gelenlerinin baskısıyla Karamanoğulları Beyliği'ne sığınmıştı. Bu karışıklıkları fırsat bilen Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa, 1354'te Ankara'yı Osmanlı topraklarına kattı.