Osmanlı İmparatorluğu’nda Sünni esaslara dayalı bir resmi düşünce vardı. Zaman zaman bu düşünceye muhalifler çıkmışsa da etkili olamamışlardı. Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı resmi düşüncesine ilk ciddi muhalefetin, Sünniliğin içerisinden geldiğini söyler. XVI. yüzyılın ikinci yarısında Sünni İmam Birgivi, Osmanlı resmi düşüncesine karşı çıktı. Birgivi, XVII. yüzyılda imparatorlukta etkili olan Kadızadeliler’in fikir babasıydı.