Köprülü Mehmed Paşa, isminden dolayı Vezirköprülü zannedilir. Ancak kendisi aslen Berat (Arnavud Belgradı) Sancağı’nın Rudnik köyündendir. Sipahi olarak görev yaptığı yıllarda Amasya’ya bağlı olan Köprü (Vezirköprü) kazasının voyvodasının kızıyla evlenmişti. Burada görev yapmasından ve hanımının memleketinden dolayı Köprülü olarak anıldı. Köprü Kazası’nın ismi de daha sonra, ona nispetle Vezirköprü adını aldı.