Fazıl Ahmed Paşa’nın 3 Kasım 1676'da ölümü üzerine yerine aynı aileden birisi daha atandı. Köprülü sülalesi adeta bir sadrazam hanedanı olmuştu. Köprülü Mehmed Paşa’nın damadı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadarete getirilmişti. Kara Mustafa Paşa, Merzifon doğumlu bir asker çocuğuydu. Babasının IV. Murad’ın Revan seferinde şehid olmasından sonra onu Köprülü Mehmed Paşa himayesine alıp, oğulları ile birlikte büyütmüş, daha sonra da kızıyla evlendirmişti.

Merzifonlu’nun sadrazamlığı döneminde, Kazak Hatmanı Doreşenko’nun Osmanlı himayesinden çıkarak Ukrayna’daki Çehrin Kalesi’ni Ruslar’a teslimi üzerine 1678 yılında Çehrin Seferi'ne çıktı. Sadrazamın gayretleri sayesinde kale fethedildi. Fakat sefer sonucunda Kazaklar himaye altına alınamadığı için sefer istenilen amaca ulaşamadı.

Merzifonlu’yu tarihte unutulmaz kılan faaliyeti ise II. Viyana Seferi’dir. Bu seferde uğranılan bozgun sonrasında Kara Mustafa Paşa idam edilirken, Köprülü ailesinin diğer fertleri de devlet hizmetlerinden uzaklaştırıldı. Viyana bozgunundan sonra 16 yıl süren savaşlar Köprülü ailesinden iki sadrazamın devlet otoritesini tesis ederek, yeniden ayağa kaldırdıkları Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden büyük bir buhrana sürükledi.