Savaşın kahramanı olarak tarihe geçen ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın çadırını ele geçiren Jan Sobiesky başkomutan olmasına rağmen muharebede başrolü oynamamıştır. Haçlı kuvvetlerinin en zayıf halkası olan Leh birlikleri, diğer bütün birliklerden daha geç Kahlenberg’e ulaşmışlar ve Sarı Hüseyin Paşa karşısında başarısız olunca Alman süvarisinin yardımıyla kurtulmuşlardı.

Kahlenberg’de Haçlılara zaferi sağlayan V. Charles de Lorraine Avusturyalı-Alman subaylar ve Alman süvarisidir. Charles de Lorraine hem birliklerine mükemmel komuta etmiş, hem de Leh ordusunun açıklarını kapatmıştır.

Muharebeye katılan Savoylu Prens Eugene, Louis von Baden, II. Maksimilyan Emanuel, Kont Caprara gibi sonraki yıllarda Avusturya adına büyük başarılara imza atacak çok yetenekli komutanlar da Kahlenberg Muharebesi’nde önemli rol oynamışlardı.