Osmanlı İmparatorluğu’nun XVI. yüzyıldaki geleneksel politikası Lehistan’ın tampon bir bölge olarak kalmasıydı. Bu dönemde Lehistan’ın Avusturya hakimiyeti altına girmemesi için çalışılmış, Lehistan’a karşı askerî bir harekât düzenlenmemişti. Ancak XVII. yüzyılda Karadeniz’in kuzeyinden gelip, Osmanlı topraklarına saldıran Kazaklar sebebiyle bu politika terkedildi. II. Osman’dan itibaren Kazaklar’ın saklandığı Lehistan’a düzenlenen seferler, bu ülkeyi Osmanlı karşıtı cepheye itti.

Kırım Hanı, 1652’de Batok’da kazandığı zaferden sonra Lehistanlı 300 asili öldürtmüştü. Bunların arasında Krakow Kalesi’nin komutanının oğlu Marek Sobiesky de vardı. Ertesi yıl ise Marek’in kardeşi Jan Sobiesky, Kırım Hanı tarafından esir edildi ve Han’ın sarayına götürüldü.

Bir süre sonra kurtulan Jan, zamanla Lehistan’da Krallık Büyük Mareşalliği’ne kadar yükseldi. Sobiesky, hemen hemen her yıl Kırımlılarla savaştı. 1672’den sonra Osmanlı orduları ile karşı karşıya geldi. 1673’te Hotin önlerinde Osmanlı kuvvetlerine karşı kazandığı zafer itibarını artırdı.

Leh Kralı’nın ölümü üzerine, 21 Mayıs 1674’te kral seçildi. Krallığı kabul ederken, tacını ''Türkleri kesin yenilgiye uğratırsa giyeceğini'' ilan etti. Ancak bu zaferi kazanmadan, iki yıl sonra tacını giydi. Asıl zafer onu yedi yıl sonra Viyana önlerinde bekliyordu.