Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın öldürülmesinden sonra ordu serdarlığına Yeniçeri Ağası Bekri Mustafa Paşa getirildi. Avusturya ve Lehistan birliklerinin kazandığı başarılar üzerine cephe genişledi. Venedik, 1684’te, Rusya’da 1686’da Osmanlı’ya savaş ilan etti. Osmanlı birlikleri, dört cephede birden mücadele etmeye başlamışlardı. En büyük sıkıntı da Avusturya karşısında çekiliyordu.