Charles de Lorraine komutasındaki Avusturya ordusu, Vayçen’i işgal edip Budin’e doğru ilerleyince Osmanlılar, Peşte’yi boşaltıp köprüyü yıktıktan sonra Budin’e çekildiler. Avusturya ordusu, Budin önlerine gelince Akkilise mevkiinde Bekri Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusuyla karşılaştı.

Charles de Lorraine, Mustafa Paşa’yı mağlup ettikten sonra 14 Temmuz 1684’te Budin’i kuşattı. Kara Mehmed Paşa, 10 Ağustos’ta şehid oluncaya kadar Budin’i canla başla savundu. Valinin şehadetinden sonra yerine Şeytan İbrahim Paşa geçti.

Bekri Mustafa Paşa, Akkilise mağlubiyetinden sonra Ösek’te de mağlup oldu. İstanbul’dan Budin’e yardım etmeyip şehrin düşmesi halinde katledileceği emri geldi. Serdar, bunun üzerine Budin’e yardıma gitti, ancak ilk çatışmalarda Avusturya ordusunu kuşatmadan vazgeçiremedi.

Avusturya ordusu komutanı Maksimilyan, teslim teklifinin reddedilmesi üzerine 4 Ekim’de Budin’e büyük bir hücum yaptırdı, ancak başarısız oldu. Bir süre sonra Osmanlı kuvvetleri, Budin’e yardım birliklerini sokabildi. Kaleden yapılan huruç hareketiyle de düşmana zayiat verdirildi.

Bu arada Kırım birlikleri de Osmanlı ordusuna yardıma yetişti. Serdar, Budin’e haber gönderterek aynı anda düşmana hücum edilmesi emrini verdi.

Kuşatmanın uzamasından dolayı zor durumda kalan Avusturyalılar, Osmanlı ordusunun bu teşebbüsünden haberdar olunca muhasarayı bırakarak alelacele çekildiler. Osmanlı birlikleri kaçan düşmanı yakalayarak 20 bin kadarını öldürdü. Budin’de 113 gün direnen Şeytan İbrahim Paşa’nın ünvanı Melek’e çevrildi ve paşa Avusturya cephesi serdarlığına tayin edildi. Melek İbrahim Paşa, 1685 baharında Uyvar’ı kuşatan Charles de Lorraine üzerine yürüdü. Düşmanın Uyvar muhasarasını kaldırması için, Ağustos başlarında Estergon’u kuşattı.

Charles de Lorraine, birliklerinin bir kısmını Uyvar’da bıraktıktan sonra ordusuyla Estergon’a yürüyerek yaptığı manevrayla Osmanlı ordusunu mağlup etti. Avusturyalılar, bu zaferlerinin ardından Uyvar’ı aldılar. Daha sonra Eğri de ellerine geçti. Sadrazam Kara İbrahim Paşa, Budin’i kurtardığı için şöhret bulan Melek İbrahim Paşa’ya makamını kaptırmamak için Estergon mağlubiyetini bahane ederek, serdarı öldürttü.

Daha sonra da Avusturya cephesine tayin edilen serdarlar ardı ardına değiştirildi. IV. Mehmed de savaşa gitmeyip, serdarlarla düşmanı durdurmaya çalışan sadrazamı azlederek Sarı Süleyman Paşa’yı sadrazamlığa tayin etti. İstanbul’da yapılan toplantıda sadrazamın cepheye gitmesi kararı çıkınca, Sarı Süleyman Paşa Mart 1686’da Belgrad’a gitti.