Zenta Muharebesi’nde Avusturyalılar'ın eline neler geçti?

2018-01-23 13:52:17

Zenta Muharebesi’nde Avusturyalılar’ın ele geçirdikleri ganimetler paha biçilmezdi. Aralarında sultanın görkemli otağ-ı hümayunu olmak üzere tüm çadırlar, 87 top, 58 çift kanca, sayısız miktarda barut, cephane, erzak, 15 bin öküz, 7 bin at, birkaç bin deve, 6 bin araba, yüzlerce sancak, bayrak, mehter, 3 milyon gulden tutarında savaş hazinesi ve yedi tuğ Avusturyalıların eline geçti.