Osmanlılar’ın, Zenta Muharebesi’ndeki en büyük kaybı komutan kadrosunda olmuştu. Osmanlı ordusu asker kaybının yanısıra önemli miktarda subayını kaybetmişti. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf subayların önemli bir kısmı şehid düşmüştü.

Anadolu Valisi Mısırlızade İbrahim Paşa, Diyarbakır Valisi Kavukçu İbrahim Paşa, Tımışvar Valisi Koca Cafer Paşa, Rumeli Valisi Küçük Cafer Paşa ve Adana Valisi Fazlı Paşa ile birçok sancakbeyi şehid olmuştu.