Nehrin karşısında kalan Sultan II. Mustafa, çaresizlik içinde 30 bin askerinin şehid edilişini izlemek zorunda kaldı. II. Mustafa ve süvariler Tımışvar’a kaçarken, ağır toplarla karargahı geride bırakmışlardı.

Sultan, Tımışvar’ı takviye ettikten sonra İstanbul’a doğru yoluna devam etti. Osmanlı ordusunun kaybı büyüktü. İlk iş olarak daha önce tavsiyesi dinlenmemiş Köprülü soyundan gelen Belgrad Beylerbeyi Amcazade Hüseyin Paşa sadrazamlığa getirildi. Daltaban Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri de Sava Nehri civarlarında bazı başarılar elde ettiler.