Müttefikler Osmanlılar’ın geleneksel barış prensibini, yani ''Alâ halihi''ye (uti possidetis/status quo) göre masaya oturmak istiyorlardı. Bu, tarafların ele geçirdikleri yerlerin karşı tarafça tasdik edilmesi anlamına geliyordu. Osmanlı İmparatorluğu bunu kabul etti. Ancak buna karşılık bedel ilkesinin uygulanmasını istediler. Osmanlılar sınırsız bir ''ala halihi'' kaidesini padişahın itibar ve şerefine aykırı buluyorlardı.

Bu yüzden müttefiklerin elindeki bir kısım toprakların geri verilmesini, bazı kale ve bölgelerin de boşaltılmasını talep etmişlerdi. Osmanlılar’ın, Erdel’in bağımsızlığı yönündeki ısrarlarından vazgeçmeleri üzerine, iki taraf arasında Edirne’de 27 Ocak 1698’de bir protokol yapılarak, barış antlaşması için görüşmelere başlanılması kabul edildi.