Osmanlı heyeti Avusturya’ya kendisi ile aynı seviyede muamele yaparken, Lehistan’a daha alt düzeyde muamele göstermiştir. Rus ve Venedik heyetlerine ise oldukça sert davranmıştır. Müzakereler sırasında iki taraf toplu olarak görüşmedi. Osmanlılar ile önce Avusturya, sonra Lehistan, daha sonra da Venedik müzakerelerde bulunarak antlaşma sağladı..

Rusya ile yapılan görüşmeler bir sonuç vermemişti. Avusturya, sadece Lehistan’a Kamaniçe Kalesi konusunda destek verdi. Diğer müttefiklerinin Osmanlılar ile ilgili anlaşmazlıklarına karışmadı. Müzakerelerin kızıştığı anlarda Avusturya’yı tutan İngiliz temsilcisi Paget ile Osmanlılar’a destek veren Hollanda temsilcisi M. de Colliers devreye girerek ortamı yumuşattılar.

Tarafların kendi ülkelerinin menfaatleri için her fırsatı değerlendirmek istemelerinden dolayı görüşmeler oldukça uzun sürdü. En ufak bir toprak parçası veya kabul edilemeyecek istekler dahi günlerce müzakere edilerek, karşı taraftan başka tavizler alınmaya çalışıldı.

16 Ekim 1698 Perşembe günü Karlofça’ya gelen heyetlerin müzakereleri görüşmelerin başlamasından 103 gün sonra, 26 Ocak Pazartesi günü sona erdi. 26 Ocak saat 10’da antlaşmanın imzası için görüşme çadırında toplanıldı. Merasimin bitmesinden sonra da tüfekler atılarak, antlaşma kutlandı.