Osmanlı İmparatorluğu, Karlofça Antlaşması ile birlikte büyük toprak kayıpları yaşadı. Ancak imparatorluk gücünü tam olarak kaybetmediğinden, antlaşmadan sonra bunun rövanşını almak için fırsat kolluyordu.

Fakat devlet adamları tekrar mağlubiyete uğramaktan da korkuyorlardı. Bu yüzden Kuzey savaşlarına ve İspanya savaşlarına karışmadılar.

1709’da Poltova’da Ruslar’a yenilen İsveç Kralı Demirbaş Şarl ve Kazak lideri Mazepa’nın Osmanlı topraklarına sığınması, iki devletin arasını açtı.

Osmanlı devlet adamları Karlofça’nın rövanşını almak için ilk fırsatın doğduğuna inanıyorlardı. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için 1710 yılında sadrazamlığa Halep Valisi Baltacı Mehmed Paşa’yı getirttiler.