Rus Çarı Petro Osmanlılar’a saldırma zamanının geldiğine inanıyordu. Poltava’da İsveç’e karşı kazandığı zafer sebebiyle Türkler’i de mağlup edeceğine inanıyordu. Osmanlı’ya tabi Eflak ve Boğdan beylerinden destek sözü almıştı.

Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Hristiyanlar’ın ayaklanacağını umuyordu. İsveç Kralı’nın Osmanlı topraklarında bulunmasını savaş sebebi olarak gösterdi ve Osmanlı'ya karşı saldırıya geçti.