Çar Petro’nun planı Eflak ve Boğdan ile Balkanlar’daki Hristiyan Osmanlı tebaasını isyan ettirmekti. Ancak Petro planını uygulayamadı. İsveç ile süren savaş sebebiyle ordularının sadece bir kısmını Osmanlılar’a karşı harekete geçirebilmişti. Önemli miktarda asker Rusya’nın İsveç’e karşı müdafaası için bırakılmıştı. Petro bütün ordusunu toplayamamış, ayrıca Romanya prensliklerinden beklediği desteği de alamamıştı.

Yolda da Kazak ve Tatar saldırılarına maruz kalmıştı. Osmanlı ordusunun süratle hareket edip, Ruslar’dan önce Tuna’yı geçmesi bütün planını bozdu. Petro ve 60 bin kişilik ordusu Prut’ta karşılarında 140 bin kişilik Osmanlı ordusunu bulmuştu. Osmanlı kuvvetlerinin manevraları ile Rus ordusu her taraftan çevrildi.

Geri çekilme yollarını da Kırım kuvvetleri tutmuştu. 20 Temmuz 1711’de Rus ordusu Prut Nehri’nin daire çizen kolu üzerinde üç kilometrekarelik bir sahada sıkışıp kalmıştı. Bir tarafı tamamen bataklıktı, diğer tarafları ise Osmanlı kuvvetleri tarafından kuşatılmıştı.

Petro kapana kısıldığının farkındaydı. Siperler kazdırarak, savunma durumuna geçti. Ancak Rus ordusunun elinde yeterince malzeme olmadığı için sadece güney tarafında savunma tertibatı alabilmiş, batı tarafı açık kalmıştı. Bu sırada Bender’deki Osmanlı askerleri, İsveç ve Leh kuvvetleriyle gelerek Prut Nehri’nin diğer tarafından da Rus ordusunu kuşattı.