Osmanlılar’ın sistemli olarak Rumeli’ye geçişleri Bizans İmparatoru Kantakuzenos’un, Orhan Bey’den yardım istemesiyle başladı. 1344’ten itibaren Osmanlılar, Bizans’ın iç mücadelelerine müdahale etmek veya Bizans üzerinde baskı kuran Sırp ve Bulgarlara karşı mücadele etmek için Rumeli’ye geçmeye başladılar.

Osmanlılar’dan önce Rumeli’de Aydınoğlu Umur Bey faaliyetteydi. Umur Bey, Bizans’a yardım etmek için uzun bir süre Balkanlar’da bulunmuştu. Ancak Haçlı donanmasının İzmir’i alması onun Balkanlar’daki faaliyetlerini engelledi. Umur Bey’in, Kantakuzenos’a kendi yerine Orhan Gazi’yi önerdiği rivayet edilir.

Süleyman Paşa, 1352 yılında Sırplar’ı bozguna uğratınca, Rumeli’de yerleşme imkanı buldu. Anadolu’ya dönerken üs olarak kullandığı Bolayır yakınlarındaki Çimbi (Tsympe)’ye asker bırakarak, burasını bir köprübaşı durumuna getirdi. Kantakuzenos’un bu kaleyi boşaltması için önerdiği büyük paraları reddetti. Osmanlılar, bir taraftan Gelibolu, diğer taraftan Tekirdağ doğrultusunda fethe başladılar.

Türk fetihleri Bizans’ta büyük bir paniğe yol açtı. Bu sırada Süleyman Paşa, Biga’ya yakın Kemer mevkiinden 3000 kişilik bir kuvvetle hareket ederek, Bolayır’ı ele geçirdi. 1 Mart 1354 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda Gelibolu ve civarındaki diğer kalelerin yıkılması üzerine, Osmanlı kuvvetleri hemen harekete geçti.

Gelibolu ve diğer kaleler ele geçirildi. Osmanlılar, bu hadiseyi Allah’ın kendilerine bir lütfu olarak yorumladılar. Karesi bölgesinden Türkler getirilerek, fethedilen yerlere iskan edildi. Gelibolu ve civarının ele geçirilerek, Rumeli’de sağlam bir köprübaşı kurulması Osmanlı tarihinin dönüm noktasıdır.