Halil İnalcık, Süleyman Paşa’nın Rumeli’ye yerleşince sağ, sol ve orta kolda uçlar teşkil ettiğini belirtir. Sol kolda Evrenos Bey faaliyet gösterirken, orta kol ilk başta Süleyman Paşa’nın, daha sonra da Rumeli’de sultanın otoritesini temsil eden beylerbeyinin faaliyet istikameti oldu.

1357 yılında, Süleyman Paşa’nın ani ölümü ve Orhan Gazi’nin 12 yaşındaki oğlu Halil’in Foça korsanları tarafından kaçırılması Rumeli’de fetihleri iki sene duraklattı. Bu süre boyunca Anadolu’dan getirilen Türkler’le Rumeli’deki fethedilen yerlerde hakimiyet sağlamlaştırıldı. Süleyman Paşa’nın nasıl öldüğü kesin olarak bilinmemektedir.

Bir av kazasında öldüğü söylenilir. Süleyman Paşa, ölmeden önce Bolayır’a gömülmesini ve gazilerin Rumeli’yi terketmemelerini vasiyet etmişti.