Osmanlı İmparatorluğu gerek ülkesinin maddi menfaati, gerekse de siyasi çıkarları için çeşitli ülkelere kapitülasyon adı verilen, ticari imtiyazlar vermişti. Ancak bu ahidnameler iki taraf arasında yapılmış bir antlaşma statüsünde olmayıp, tek taraflıydı. Osmanlı padişahının yabancılara bir inayetiydi.

Bu tür ticarî imtiyazlar ancak 1718’de Avusturya ile yapılan Pasarofça Antlaşması’ndan sonra iki taraflı olmuştur. Ayrıca Avrupalılar’la yapılan ticaret antlaşmaları tek taraflı işlememiş ve yabancı tüccarların Osmanlı topraklarında imtiyazlı olarak faaliyette bulunmalarına karşılık, Türk tüccarlar da Venedik’te, Avusturya’da ve daha birçok Avrupa ülkesinde uzun yıllar ticaret yapmışlardır.