Türkmen ismi, Müslüman olan Oğuzlar’a verilen bir isimdi. Zamanla bütün Oğuzlar’ın ortak adı oldu. Ancak daha sonra Türkmen kelimesi konar göçer hayat tarzını ifade etmek için kullanıldı. Türkmenler’e, XIV. yüzyıldan itibaren “Yörük” de denildi. Yörük kelimesi “yürümek” filinden türetilen bir kelimeydi ve aşiretlerin konar-göçer yapısını belirtmek için kullanılırdı. Bir iddiaya göre Osmanlı yönetimi, Anadolu’daki en büyük rakipleri olan Karamanlılar’ın Türkmen olarak ortaya çıkması yüzünden, kendi topraklarında kalan aşiretleri “Yörük” diye niteleyerek Karaman Beyliği ile ortak bir payda da buluşmasını engellemek istemişlerdi.

Kızılırmak yayının batısında kalan bölgelerde yaşayan konar-göçerlere Yörük, bu çizginin doğusunda kalanlara ise Türkmen denilmiştir. Diğer bir iddiaya göre Anadolu’ya ilk gelen konar-göçer Türkler, Yörük ikinci göç dalgasıyla gelenler ise Türkmen olarak nitelendirilmişlerdir. Bugün bazı araştırmalarda Yörük ve Türkmenler’in ayrı ayrı ve farklı birer etnik grup gibi gösterilmesi yanlış ve kasıtlıdır. Yörük ve Türkmenler, aşiret hayatı yaşayan Türkler’dir.