Osmanlı bürokrasisi çalışanlarının görev süreleri çok uzun olmaktaydı. Memurların çok gerekmedikçe emekli olmadıkları, ağır hasta veya oldukça yaşlanmadan görevi bırakmadıkları görülmektedir. Memurlar başka bir göreve geçmedikleri veya ağır hasta olmadıkları takdirde bürolarında ölene kadar çalışırlardı.

Emeklilikte en önemli faktör, memurların gözlerinin görme gücünün zayıflamasıydı. Memurlar iş göremeyecek hale geldikleri zaman hekimbaşı ve çavuşbaşı tarafından kontrol edilirlerdi. Bu görevlilerin raporları hastalığı teyit ederse, o memur timar tasarruf ediyorsa timar gelirinin, ulûfe tasarruf ediyorsa ulûfe gelirinin bir kısmı ile emekli edilirdi.

Bazı memurlara da gümrük gelirlerinden emekli maaşı verilirdi. Bürolarda 50 yıldan fazla çalışanlara rastlanıldığı gibi, 90-100 yaşlarına kadar memuriyette bulunanları tespit edebiliyoruz. Orta Defterdar Göynüklü Ahmed Efendi, 1758’de öldüğünde 100 yaşını geçmişti.