XIX. yüzyıldan önce ne kadar insanın hacca gittiğini tam olarak tespit etmek zordur. Ancak 80-100 bin kişi civarındaki insanın hacda bulunduğu anlaşılmaktadır. Özellikle “Hacc-ı Ekber” (Arafat’a çıkılan günün Cuma’ya rastladığı yıllardaki hac) yıllarında hacı sayısı daha fazla olmuştur.

Hacc-ı Ekber olan 1865’te hacı sayısı 150 bin olurken, diğer bir Hacc-ı Ekber olan 1893’te ise 300 bine ulaşmıştı. XIX. yüzyılın sonlarında buharlı gemilerin kullanılması ve Süveyş Kanalı’nın devreye girmesi sonucu hac seyahatinin kısalması sebebiyle hacı sayısı oldukça artmıştı.